Springdrops handgeschilderde achtergronden
Privacy

Privacy

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Photo copyright

Als wij foto’s gebruiken op onze website, dan uitsluitend met toestemming van de desbetreffende fotograaf.

Met wie delen wij uw gegevens

Wij delen geen gegevens met derden.

Welke rechten heeft u mbt door ons opgeslagen gegevens

Als u contact met ons opneemt of van ons gekocht heeft, dan bewaren wij uw gegevens en bestelhistorie.U kunt ons verzoeken deze gegevens permanent te verwijderen, met uitzondering van gegevens die wij verplicht moeten bewaren omwille van administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen.